جستجو


عبارت مورد نظر را وارد کرده

و دکمه جستجو را کليک کنيد

درباره سايت


مشخصات سايت

مدير سايت: cnckaran

ايميل مدير: cnckaran.blogfa.com@gmail.com

عنوان سايت: cnckaran.blogfa.com@gmail.com

شعار سايت: به وبلاگcnckaranخوش آمديدWE THINK OF FUTURE*

cnckaran.blogfa.com@gmail.com

به وبلاگcnckaranخوش آمديدWE THINK OF FUTURE*

درباره سايت

cnckaran.blogfa.com@gmail.com

خداوندا
ياري ام ده تا بياموزم راه ورسم زندگ را دريابم كه بايد بپذيرم هر آنچه را كه در كف اختيار نمي توانم و همه چيز را اين همه جدي نگيرم.
ياري ام ده تا جسارت واميدرا فرو نگذارم و اجازه ندهم كه ترديد را مرا دلسرد كنداز انجام آن چه در دل دارم.
ياري ام ده تا پل هايي بسازم به جي ديوار.مسيري باشم براي كمك به مردمونه ديواريدر راه زندگي ايشان.
ياري ام ده تا آن جنان تار و پود وجودم با عشقت عجين شود كه در وجودت محو شوم كه جز تو كسي را نپرستم .
جز تو چيزي نخواهم .جزتو چيزينبينم .جز تو مونسي نگيرم،جزتو پناهگاهي نپذيرم،و جز تو آرزويي نداشته باشم ..........
ياري ام ده تا گمنام وتنها باشم ،تا در غوغاي كشمكش هاي پوچ مدفون نشوم.

نويسندگان


team_member

cnckaran

مدير سايت

پيوندها و روزانه ها


پيوندها

cnc

cnckaran.blogfa.com@gmail.com

به وبلاگcnckaranخوش آمديدWE THINK OF FUTURE*


فهرست جی کد های cnc

 

بر روي هر كدام از جي كد هاي رنگي كليك كنيد تا طرز كار آن را ببينيد

Milling Turning
G00 Positioning in Rapid G00 Positioning in Rapid
G01 Linear Interpolation G01 Linear Interpolation
G02 Circular Interpolation (CW) G02 Circular Interpolation (CW)
G03 Circular Interpolation (CCW) G03 Circular Interpolation (CCW)
G04 Dwell G04 Dwell
G07 Imaginary axis designation G07 Feedrate sine curve control
G09 Exact stop check . .
G10 Program parameter input G10 Data setting
G11 Program parameter input cancel G11 Data setting cancel
G12 Circle Cutting CW . .
G13 Circle Cutting CCW . .
G17 XY Plane G17 XY Plane
G18 XZ Plane G18 XZ Plane
G19 YZ Plane G19 YZ Plane
G20 Inch Units G20 Inch Units
G21 Metric Units G21 Metric Units
G22 Stored stroke limit ON G22 Stored stroke check function ON
G23 Stored stroke limit OFF G23 Stored stroke check function OFF
. . G25 Spindle speed fluctuation detection OFF
. . G26 Spindle speed fluctuation detection ON
G27 Reference point return check G27 Reference point return check
G28 Automatic return to reference point G28 Automatic Zero Return
G29 Automatic return from reference point G29 Return from Zero Return Position
G30 Return to 2nd, 3rd, 4th reference point G30 2nd reference point return
G31 Skip function G31 Skip function
. . G32 Thread cutting
G33 Thread cutting . .
G34 Bolt hole circle (Canned Cycle) G34 Variable lead thread cutting
G35 Line at angle (Canned Cycle) . .
G36 Arc (Canned Cycle) G36 Automatic tool compensation
G40 Cutter compensation Cancel G40 Tool Nose Radius Compensation Cancel
G41 Cutter compensation Left G41 Tool Nose Radius Compensation Left
G42 Cutter compensation Right G42 Tool Nose Radius Compensation Right
G43 Tool Length Compensation (Plus) . .
G44 Tool Length Compensation (Minus) . .
G45 Tool offset increase . .
G46 Tool offset decrease G46 Automatic Tool Nose Radius Compensation
G47 Tool offset double increase . .
G48 Tool offset double decrease . .
G49 Tool Length Compensation Cancel . .
G50 Scaling OFF G50 Coordinate system setting and maximum rpm
G51 Scaling ON . .
G52 Local coordinate system setting G52 Local coordinate system setting
G53 Machine coordinate system selection G53 Machine coordinate system setting
G54 Workpiece Coordinate System G54 Workpiece Coordinate System
G55 Workpiece Coordinate System 2 G55 Workpiece Coordinate System 2
G56 Workpiece Coordinate System 3 G56 Workpiece Coordinate System 3
G57 Workpiece Coordinate System 4 G57 Workpiece Coordinate System 4
G58 Workpiece Coordinate System 5 G58 Workpiece Coordinate System 5
G59 Workpiece Coordinate System 6 G59 Workpiece Coordinate System 6
G60 Single direction positioning . .
G61 Exact stop check mode G61 Exact stop check mode
G62 Automatic corner override G62 Automatic corner override
G63 Tapping mode G63 Tapping mode
G64 Cutting mode G64 Cutting mode
G65 Custom macro simple call G65 User macro simple call
G66 Custom macro modal call G66 User macro modal call
G67 Custom macro modal call cancel G67 User macro modal call cancel
G68 Coordinate system rotation ON G68 Mirror image for double turrets ON
G69 Coordinate system rotation OFF G69 Mirror image for double turrets OFF
G70 Inch Units G70 Finishing Cycle
G71 Metric Units G71 Turning Cycle
G72 User canned cycle G72 Facing Cycle
G73 High-Speed Peck Drilling Cycle G73 Pattern repeating
G74 Counter tapping cycle G74 Peck Drilling Cycle
G75 User canned cycle G75 Grooving Cycle
G76 Fine boring cycle G76 Threading Cycle
G77 User canned cycle . .
G78 User canned cycle . .
G79 User canned cycle . .
G80 Cancel Canned Cycles G80 Canned cycle for drilling cancel
G81 Drilling Cycle . .
G82 Counter Boring Cycle . .
G83 Deep Hole Drilling Cycle G83 Face Drilling Cycle
G84 Tapping cycle G84 Face Tapping Cycle
G85 Boring Cycle . .
G86 Boring Cycle G86 Face Boring Cycle
G87 Back Boring Cycle G87 Side Drilling Cycle
G88 Boring Cycle G88 Side Tapping Cycle
G89 Boring Cycle G89 Side Boring Cycle
G90 Absolute Positioning G90 Absolute Programming
G91 Incremental Positioning G91 Incremental Programming
G92 Reposition Origin Point G92 Thread Cutting Cycle
G93 Inverse time feed . .
G94 Per minute feed G94 Endface Turning Cycle
G95 Per revolution feed . .
G96 Constant surface speed control G96 Constant surface speed control
G97 Constant surface speed control cancel G97 Constant surface speed control cancel
G98 Set Initial Plane default G98 Linear Feedrate Per Time
G99 Return to Retract (Rapid) Plane G99 Feedrate Per Revolution
. . G107 Cylindrical Interpolation
. . G112 Polar coordinate interpolation mode
. . G113 Polar coordinate interpolation mode cancel
. . G250 Polygonal turning mode cancel
. . G251 Polygonal turning mode
Milling Turning


آخرين عناوين

تلاش

دوشنبه بیستم بهمن ۱۳۹۳

ارتباط

پنجشنبه بیست و دوم خرداد ۱۳۹۳

آرشيو

موضوعات


با من در تماس باشيد

منتظر نظرات و پيشنهادات شما هستم

تماس با من